Kompromisløst forsvar

Forsvarsadvokat Bettina Antitsch Mortensen har siden år 2007 udelukkende beskæftiget sig med straffesager.

Hun har tidligere været ansat som erhvervsadvokat ved et af Danmarks største advokatkontorer. Efterfølgende arbejdede hun som anklager ved politiet i en årrække. Siden år 2011 har hun udelukkende arbejdet som forsvarsadvokat i straffesager.

Bettina Antitsch Mortensen har derfor stor viden om og erfaring med alle typer af straffesager. Hun fører sager i hele landet i byretterne, landsretterne samt for Højesteret – og kan derfor repræsentere dig i alle former for straffesager.

Bettina Antitsch Mortensen er kendt for at være kompromisløs i sin kamp for at nå det bedste resultat for sine klienter.

Du kan træffe forsvarsadvokat Bettina Antitsch Mortensen på mobil eller mail
- også uden for almindelig kontortid.