Kompromisløst forsvar

Forsvarsadvokat Bettina Antitsch Mortensen har i mere end 12 år udelukkende beskæftiget sig med straffesager.

Hun har tidligere været ansat som erhvervsadvokat ved et af Danmarks største advokatkontorer. Efterfølgende arbejdede hun som anklager ved politiet i en årrække. Siden år 2011 har hun udelukkende arbejdet som forsvarsadvokat i straffesager.

Bettina Antitsch Mortensen har derfor stor viden om og erfaring med alle typer af straffesager. Hun fører sager i hele landet i byretterne, landsretterne samt for Højesteret – og kan derfor repræsentere dig i alle former for straffesager.

Bettina Antitsch Mortensen er kendt for at være kompromisløs i sin kamp for at nå det bedste resultat for sine klienter.

Du kan træffe forsvarsadvokat Bettina Antitsch Mortensen på mobil eller mail
- også uden for almindelig kontortid.